Vyformované telo

telo-fotoOšetrenie prístrojom BODY REDUCING SYSTÉM PLUS

Je to prístroj, ktorý komplexne pôsobí na rôzne neestetické javy, ako celulitída, lokálna adipocita a pod., preto nie je potrebné hľadať ešte rôzne doplnkové zariadenia na dosiahnutie požadovaných výsledkov.

BODY REDUCING SYSTÉM PLUS
  je prístroj 3 v 1 a  zjednocuje v sebe technologicky najmodernejšie a výsledkami najúčinnejšie prístroje, ktorými sú: Prístroj sa opiera o najnovšie poznatky pri ošetrovaní celulitídy, selektívnom formovaní postavy a spevňovaním tela, preto výsledky sú neuveriteľne rýchle a trvácne!